Mô hình lắp ráp RG 1/144 RX-78-2 Gundam – Bandai Spirits Real Grade 01 – Robot vũ trụ Universal Century (UC)

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.