Mô hình lắp ráp RG 1/144 Aile Strike Gundam – Bandai Namco Real Grade 03 – Robot vũ trụ Seed Destiny Cosmic Era (CE)

569.000 VND