MG 1/100 RX-78-2 Gundam ver Ka – Bandai Spirits Master Grade 057 – Robot vũ trụ Universal Century (UC)

849.000 VND

Hết hàng