Mô hình lắp ráp HGUC 1/144 Unicorn Gundam Banshee NORN Destroy Mode – Bandai Spirits High Grade 175 – Robot vũ trụ Universal Century (UC)

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.