Mô Hình Lắp Ráp HGUC 1/144 RX-78-2 Gundam ver Revive – Bandai Spirits High Grade – Robot vũ trụ Universal Century (UC)

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.