Mô Hình Lắp Ráp HGUC 1/144 Crossbone Gundam X1 – Daban High Grade Fighter 187 – Robot vũ trụ Universal Century (UC)

179.000 VND