Mô Hình Lắp Ráp HG UC 1/144 Unicorn Gundam Banshee NORN Destroy Mode – Daban Fighter 175 – Robot Gundam vũ trụ Universal Century (UC)

189.000 VND