HG UC 1/144 RX 93 ν2 Hi ν (Nu) Gundam ver GPB – Xinfeng High Grade – Robot vũ trụ Universal Century (UC)

149.000 VND

Còn hàng