Mô hình lắp ráp HG UC 1/144 RX-78-2 Gundam Beyond Global (màu Gundam Base Limited) – Daban High Grade Fighter – Robot vũ trụ Universal Century (UC)

139.000 VND