Mô hình lắp ráp HG TWFM 1/144 Gundam Lfrith Ur – Bandai Namco High Grade – Robot vũ trụ Witch from Mercury (Ad Stella)

399.000 VND