HG TWFM 1/144 Gundam Aerial – TT Hongli / Xindong

139.000 VND

Còn hàng (có thể đặt hàng trước)

Mã: XD-HG-WM-03