Mô hình lắp ráp HG TWFM 1/144 Gundam Aerial – Bandai Namco High Grade – Robot vũ trụ Witch from Mercury (Ad Stella)

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.