Mô hình lắp ráp HG TWFM 1/144 Guel’s Dilanza – Bandai Spirits High Grade AS 004 – Robot Gundam vũ trụ Witch from Mercury (Ad Stella)

359.000 VND