Mô Hình Lắp Ráp HG Seed 1/144 Verde Buster Gundam – TT Hongli High Grade Fighter 42 – Robot vũ trụ SEED Destiny Cosmic Era (CE)

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.