Mô Hình Lắp Ráp HG Seed 1/144 Strike Freedom Gundam ver. GS – TT Hongli High Grade Fighter 34 – Robot vũ trụ Gundam SEED Destiny Cosmic Era (CE)

139.000 VND