Mô Hình Lắp Ráp HG Seed 1/144 Stargazer Gundam – TT Hongli Fighter 47 – Robot Vũ Trụ SEED Destiny Cosmic Era (CE)

129.000 VND