Mô Hình Lắp Ráp HG Seed 1/144 Oowashi Akatsuki Gundam – TT Hongli Fighter 40 – Robot vũ trụ SEED Destiny Cosmic Era (CE)

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.