Mô Hình Lắp Ráp HG Seed 1/144 Infinite Justice Gundam – TT Hongli High Grade Fighter 32 – Robot vũ trụ SEED Destiny Cosmic Era (CE)

129.000 VND