Mô Hình Lắp Ráp HG Seed 1/144 Gundam Astray Green Frame – TT Hongli Fighter 55 – Robot Gundam vũ trụ SEED Destiny Cosmic Era (CE)

119.000 VND