Mô Hình Lắp Ráp HG Seed 1/144 Gundam Astray Blue Frame 2nd L – TT Hongli High Grade Fighter 57 – Robot vũ trụ SEED Destiny Cosmic Era

149.000 VND