Mô Hình Lắp Ráp HG Seed 1/144 CGUE Xist Elwes Custom – TT Hongli High Grade Fighter 54 – Robot Gundam vũ trụ SEED Destiny (CE)

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.