Mô Hình Lắp Ráp HG Seed 1/144 Blu Duel Gundam – TT Hongli Fighter 44 – Robot Gundam vũ trụ SEED Destiny Cosmic Era (CE)

119.000 VND