Mô Hình Lắp Ráp HG OO 1/144 Gundam Virtue – TT Hongli 00 Fighter 06 – Robot vũ trụ Anno Domini (AD)

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.