HG OO 1/144 Gundam Throne Drei – TT Hongli 00 Fighter 14 – Robot vũ trụ Gundam Anno Domini (AD)

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.