Mô Hình Lắp Ráp HG OO 1/144 Gundam Dynames – TT Hongli 00 Fighter 03 – Robot vũ trụ Anno Domini (AD)

119.000 VND

Còn hàng