Mô Hình Lắp Ráp HG OO 1/144 Gundam Astrea Type F – TT Hongli High Grade Fighter 00 62 – Robot Gundam vũ trụ Anno Domini (AD)

149.000 VND

Hết hàng