Mô hình lắp ráp HG KS 1/72 MAILeS Byakuichi (màu F.G.E) – Bandai Namco High Grade – Robot vũ trụ Kyoukai Senki (KS)

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.