Mô hình lắp ráp HG BF 1/144 Gundam X Maoh – Huiyan Model High Grade Fighter – Robot vũ trụ BUILD

159.000 VND