Mô hình lắp ráp HG BF 1/144 Build Strike Gundam Full Package – Huiyan Model High Grade Fighter – Robot vũ trụ BUILD

139.000 VND