Mô hình lắp ráp HG 1/144 RX-78-2 Gundam Beyond Global – Bandai Spirits High Grade – Robot vũ trụ Universal Century (UC)

419.000 VND

Còn hàng