Mô Hình Lắp Ráp HG 1/144 Char’s Zaku II (2002) – Bandai Spirits High Grade – Robot Gundam vũ trụ Universal Century (UC)

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.