Mô Hình Lắp Ráp EG 1/144 V (Nu) Gundam kèm Fin Funnel – Modong Entry Grade Fighter – Robot vũ trụ Universal Century (UC)

109.000 VND