EG 1/144 Strike Gundam – TT Hongli Fighter – Robot vũ trụ SEED Destiny Cosmic Era (CE)

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.