Mô hình lắp ráp EG 1/144 Strike Gundam – Modong Entry Grade Fighter – Robot vũ trụ SEED Destiny Cosmic Era (CE)

89.000 VND99.000 VND

Mã: MD-EG-STK-00Master Danh mục: