Mô hình lắp ráp EG 1/144 AILE Strike Gundam – TT Hongli / Modong Entry Grade Fighter – Robot vũ trụ SEED Destiny Cosmic Era (CE)

89.000 VND